Tips voor een succesvol cv

Neem de tijd voor het schrijven van een goed cv. Het is dé sleutel voor een succesvolle loopbaan.

Voor een succesvolle sollicitatieprocedure is een goede start cruciaal. Dat begint met een goed cv. Waarmee je op een overzichtelijke wijze de toekomstige werkgever informeert over de waarde die je vertegenwoordigt. Je cv is een presentatietool die je effectief wil inzetten. Het is primair een middel om een goede indruk achter te laten en nieuwsgierig te maken met als doel een uitnodiging voor een gesprek.

Omdat elke nieuwe functie een nieuwe kans is maak je een cv afgestemd op de werkgever. Met het gebruik van een oude of aangepaste cv belast je de lezer met allerlei irrelevante informatie. In het onderstaande tref je de Do’s & Don’ts voor het opstellen van een cv: over persoonlijke relevante gegevens, informatie over opleiding en diploma’s, ervaring en aansprekende resultaten, taal, bijzondere technische vaardigheden en referenties.

DO

 • Maak je cv eenvoudig en goed leesbaar. Gebruik lettertype Arial of een vergelijkbaar makkelijk te lezen lettertype;
 • Gebruik niet meer dan 3-4 pagina’s en maximaal 5 pagina’s;
 • Werk met bullet points voor het opnoemen van taken en verantwoordelijkheden;
 • Bouw je cv op in een chronologische volgorde waarbij je start met de meest recente functie;
 • Noem in ieder geval 2-3 werkgevers;
 • Zorg voor correcte gegevens over opleiding en training;
 • Controleer op spelling en typefouten;
 • Plaats je telefoonnummer en emailadres op de eerste pagina bij voorkeur bovenaan;
 • Sla je cv op in WORD of WORDPAD format (.doc; .docx;);
 • Indien je functies hebt vervuld via een detacheerder, interim of uitzendbureau, meld je de naam van het bureau en de onderneming waar je bent ingezet.

DON'T

 • Gebruik geen lange zinnen voor het in detail uitwerken van je ervaring;
 • Voorkom tijdsgaten tussen functies. (Als je gereisd hebt, meld dat);
 • Gebruik geen cv-formats zoals de “Europass”;
 • Gebruik geen quasi hippe kantlijnen, overzichten en lettertypes;
 • Sla je cv niet op als PDF of beeld document.

Persoonlijke gegevens

Begin je cv altijd met het vermelden van je naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat, telefoonnummer(s) waarop je ook overdag bereikbaar bent en je privé e-mail adres.

Opleiding en kwalificaties

Alle gevolgde opleidingen dienen met de naam van het opleidingsinstituut te worden vermeld, samen met de duur van de opleiding, behaalde diploma’s en certificaten. Vergeet hierbij niet je titels te vermelden. Ook hier start je weer met de meest recente gegevens en noem geen irrelevante certificaten.

Ervaring

Start met de meest recente functie en de duur daarvan. Taken en verantwoordelijkheden worden puntsgewijs gespecificeerd.
Gebruik de volgende structuur voor het presenteren van de ervaring per functie:

 • Datum
 • Organisatie
 • Functienaam
 • Een korte beschrijving van de organisatie
 • Verantwoordelijkheden
 • Resultaten

De ervaring tijdens je laatste functie is het meest relevant voor de functie waarnaar je solliciteert. Geef hier de meeste aandacht aan. Werk uit wat je bereikt hebt en welke doelen gerealiseerd zijn zowel de financiële als de operationele resultaten. Maak het helder en eenvoudig. Als je perioden definieert ben dan zo specifiek mogelijk. Gebruik maanden en jaren in plaats van alleen jaren. Nogmaals voorkom gaten in je CV.

Taalvaardigheid

Specificeer alle talen waarmee je vertrouwd bent en het niveau waarmee je de taal beheerst. Geef aan welke taal je moedertaal is.

Technische vaardigheden

Noem de softwarepakketten die je beheerst, je programeer- en ontwerpvaardigheden en kennis van bijzondere technieken of producten en (business)processen.

Interesses

Organisaties zijn meer en meer op zoek naar teamplayers en open persoonlijkheden. Bedrijven ontwikkelen zich als open structuren en daarbij horen, om succesvol te kunnen functioneren, ook de passende persoonlijke en communicatieve vaardigheden. Daarom is het van groot belang aan te geven wat je buiten je werk doet. Het feit dat je in teamverband sport, support geeft aan sociale activiteiten, vrijwilligerswerk verricht of als trainer actief bent is bijzonder relevant. Natuurlijk moet je hiermee niet overdrijven en de juiste balans zoeken in relatie tot de vacature waar je belangstelling voor hebt.

Referenties

Zorg voor 2 goede referenties bij je laatste werkgevers. Voor academici kunnen ook universitaire docenten en professoren van belang zijn. Indien je een referentie noemt, bespreek dan met de betreffende persoon door wat ze over je gaan vertellen en informeer ze indien ze een telefoontje kunnen verwachten.

Een CV op maat

Ben ervan bewust dat je cv steeds goed aansluit bij de vacature, niet alleen betreffende de inhoud, maar ook de stijl en de sfeer. Sterke kandidaten – zo leert de ervaring – versterken hun cv continue door met de specifieke eisen en omstandigheden van de positie rekening te houden en zij zorgen ervoor dat de lezer verrast wordt.

Gebruik de taal van de werkgever

Gebruik zinnen en begrippen die ook in de vacature, in publicatie en websites worden gebruikt. Als de werkgever begrippen hanteert als “leadership en charisma”, ligt het voor de hand deze begrippen en vergelijkbare termen te gebruiken.

Presenteer jezelf

Je cv is het ultieme middel om je te presenteren. Geef informatie die je sterk maakt en positief onderscheidt. Ook hier geldt: hanteer een juiste balans. Op het moment dat je in gesprek bent met een werkgever moet hij je wel herkennen in je cv. Laat daarom je cv ook aan mensen lezen die je feedback kunnen geven. Vaak kunnen ze punten van je noemen die sterk en onderscheidend zijn en waar jezelf niet bij stil hebt gestaan. Daarnaast is het belangrijk dat ze de spel- en taalfouten eruit halen.

Ben je er altijd van bewust dat een goede cv het verschil is tussen uitgenodigd worden of niet.

Vacatures
inVertrouwelijk
inMaastricht
inMaastricht
inMaastricht
Recruitment Experts

Neem contact op als je hulp nodig hebt met recruitment of advies wil.
Wij bellen je om te helpen je recruitment doelen te halen.
Interim Search, Executive Search, Dedicated Search, Basic Search, Outplacement en Jobcoaching in de functies:

  • (Data) Analytics
  • Engineering
  • Marketing
  • Sales
  • ICT
 • Contact