Jobcoaching

Haal het maximale uit je werknemers

Heb je een werknemer die niet (meer) optimaal functioneert?
Wanneer je het gevoel hebt dat ondersteuning van een medewerker nodig is om (weer) op niveau te komen, is Jobcoaching een goede oplossing.

Jobcoaching omvat alle activiteiten die nodig zijn om de werknemer zo goed mogelijk te laten functioneren. Onze Jobcoach houdt rekening met de belangen van zowel werkgever als werknemer. Als Jobcoach hebben wij een vertrouwensrelatie met de medewerker zodat ook achtergronden kunnen worden besproken.

Wij brengen graag met behulp van de Talenten Analyse (TMA) de potentiële kwaliteiten van de desbetreffende medewerker in beeld. Daarmee wordt voor alle partijen inzichtelijk waar de ontwikkelpunten liggen.

In 4 stappen naar optimaal functionerende werknemers:
Deze begeleiding wordt veelal ondernomen met de kandidaat, de werknemer is vooral betrokken bij evaluaties.

Stap 1: Neem contact op 

  • Bel 06 382 16 916 of stuur een e-mail naar info@careerresult.nl en licht je behoefte toe.
  • Onze Job Coaching Expert neemt direct contact met je op om je te adviseren.
  • Overeenkomen voorwaarden samenwerking.

Stap 2*: Testen en evalueren

  • Een grondig zelfonderzoek (eventueel m.b.v. TMA en 360° graden feedback analyse).
  • Afstemming resultaten met kandidaat en leidinggevende. Dit gebeurt in een gesprek met de betrokken partijen (Kandidaat, Leidinggevende en Jobcoach).

Stap 3: Opstellen toekomstplannen 

  • Uitwerken van de ontwikkelpunten, sterktes en (tijdelijke) zwaktes van de kandidaat.
  • Formuleren van realistische en gewenste doelen.
  • Plannen van concrete acties.

Stap 4: Persoonlijke begeleiding 

  • Coaching-on-the-Job.
  • Graag evalueren wij het traject nog met jou (opdrachtgever) en de kandidaat. Alle feedback over het proces is welkom. Wij willen immers een service bieden waarmee voor iedereen gemak en resultaat bereikt wordt.

*In stap 2 toetsen wij gezamenlijk de mogelijkheden om de medewerker op het gewenste niveau te brengen en met welke intensiteit het begeleidingstraject kan worden ingezet.

Dit is maar een voorbeeld van hoe ons Job Coaching traject er uit kan zien, aangezien iedere persoon anders is, is het traject ‘op maat’ in te richten.

Eventuele vergoeding door UWV
Jobcoaching kan door het UWV vergoed worden. Wanneer het functioneren van uw medewerker structureel is beperkt kan Career Result een aanvraag doen voor Jobcoaching. Om voor Jobcoaching in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.

 1. De bedrijfsarts moet verklaren waarom er sprake is van een structureel functionele beperking.
 2. Je medewerker dient tenminste 12 uur in de week werkzaam zijn.

Wanneer aan die voorwaarden is voldaan vragen wij samen met de medewerker de dienst aan.

Neem contact met ons op

Vacatures
inVeenendaal / Wageningen regio
inNoord Brabant / Limburg
inVeenendaal / Wageningen regio
Recruitment Experts

Neem contact op als je hulp nodig hebt met recruitment of advies wil.
Wij bellen je om te helpen je recruitment doelen te halen.
Interim Search, Executive Search, Dedicated Search, Basic Search, Outplacement en Jobcoaching in de functies:

  • (Data) Analytics
  • Engineering
  • Marketing
  • Sales
  • ICT
 • Contact